Natuurwerkgroep

Bomen zagen

De provincie Drenthe gaat, in overleg met de Natuurwerkgroep en Landschapsbeheer Drenthe, bomen zagen in het talud van de Bladderswijk Oostzijde tussen de sluis en [...]

Eendekorfen geplaatst

De natuurwerkgroep heeft afgelopen periode meerdere eendenkorven in het water in het dorp aangebracht. In deze korven kunnen de eenden rustig en veilig broeden. Zodra [...]

Jeneverbesroute Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen

De Heide kleurt nu prachtig paars! Wandel eens door de verschillende kleine stukjes heide ten zuiden van Mantinge. In het Mantingerveld is Natuurmonumenten bezig een groot heideveld [...]