Categorie: Natuurwerkgroep

Bomen zagen

De provincie Drenthe gaat, in overleg met de Natuurwerkgroep en Landschapsbeheer Drenthe, bomen zagen in het talud van de Bladderswijk Oostzijde tussen de sluis en de A37.

Dit is nodig om meer licht en ruimte te maken voor (besdragende) struiken en bomen, waardoor er meer biodiversiteit ontstaat.

Wil je niet dat er voor hou huis bomen verdwijnen? Of wil je meer informatie? Meld het bij natuurwerkgroep@oranjedorp.info

Eendekorfen geplaatst

De natuurwerkgroep heeft afgelopen periode meerdere eendenkorven in het water in het dorp aangebracht. In deze korven kunnen de eenden rustig en veilig broeden. Zodra de eieren uitgekomen zijn, verlaat de eendenfamilie de eendenkorf en het nest.

Jeneverbesroute Mantingerveld, vlakbij Hoogeveen

De Heide kleurt nu prachtig paars! Wandel eens door de verschillende kleine stukjes heide ten zuiden van Mantinge. In het Mantingerveld is Natuurmonumenten bezig een groot heideveld in oude glorie te herstellen. De wandelroute geeft je nu al een goed beeld van de huidige natuur, en van wat er nog gaat komen. Deze wandelroute is afwisselend aangegeven met rode, witte en gele paaltjes. Je start door vanaf de parkeerplaats aan de Mantingerdijk de rode wandelroute te volgen.