Categorie: EOP Nieuws

Project weg Emmen-Klazienaveen

Een veilige en betere doorstroming van het verkeer én betere bereikbaarheid van de industrie- en bedrijventerreinen op de weg Emmen-Klazienaveen N862)

Vorig jaar heeft het bestuur variant 3 als voorkeursvariant vastgesteld. De weg wordt gedeeltelijk verdubbeld, er komen grotere rotondes met bypasses en het huidige kruispunt met verkeerslichten bij Nieuw-Dordrecht wordt vervangen door een ongelijkvloerse aansluiting. Hierbij gaat de N862 naar beneden.   

Zoals u in de vorige nieuwsbrief hebt kunnen lezen wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp door een projectteam van de gemeente Emmen. De weg wordt opgedeeld in vijf verschillende deelprojecten:
  

1. Op- en afritten A37  

2. Brug Koning Willem Alexanderkanaal t/m de Edisonstraat  

3. Aansluiting Nieuw-Dordrecht  

4. Deel van de weg langs Bargermeer  

5. Dordsestraat  

In de focusgroep N862 op 10 juli is dit besproken. 

De presentatie van deze avond kunt u bekijken op de site van MM Bereikbaar.

Verdubbeling Emmen – Klazienaveen (N862)

In november 2020 hebben Provincie Drenthe en Gemeente Emmen aangekondigd de Rondweg (N391) en weg van Emmen naar Klazienaveen (N862) aan te pakken. De N862 wordt een toekomstbestendige stadsentree. Om de doorstroming te verbeteren, gaan de aansluitingen met de A37 en de Dordsestraat op de schop. Dat zorgt ook voor een betere bereikbaarheid van het bedrijventerrein A37 en het industrieterrein Bargermeer. De N862 wordt voor een deel verdubbeld en ook het kruispunt Nieuw-Dordrecht/Bargemeer wordt aangepakt (nr. 9 op projectenkaart).

Voor het uitvoeren van het werk richten de provincie en gemeente een gezamenlijke projectorganisatie in: MM Bereikbaar. Om het omgevingsproces goed vorm te geven wordt er een focusgroep opgericht met vertegenwoordigers van de Erkende Overlegpartners, belangenorganisaties, ondernemers en inwoners. Met deze focusgroepen, bestaande uit maximaal 15 personen per groep, worden de komende twee jaar de plannen verder uitgewerkt. Zodra op hoofdlijnen een plan gereed is, wordt dit voorgelegd aan de omgeving. Vanuit EOP Oranjedorp zullen we deelnemen in de focusgroep en betrokken worden bij het ontwerp.

De projecten (Rondweg en Emmen – Klazienaveen) worden gefaseerd opgestart en in 2028 moeten alle werkzaamheden zijn afgerond.

Wil je graag meer over het project weten en op de hoogte blijven? Kijk dan op de site www.mmbereikbaar.nl en meld je aan voor de nieuwsbrief